Projekty badawcze

 1. Zagrożenia demokracji (populizm, nacjonalizm, ekstemizm) i chrześcijańska odpowiedź (międyznarodowy: Polska, Gruzja, Rosja, Niemcy, Austria; 2022-23)
 2. Creatio continua (miedzynarodowy od 2018-)
 3. Kryzys migracyjny - destrukcja czy szansa. Społeczne i pastoralne aspekty (międzynarodowy: Polska - Gruzja - Niemcy, 2018)
 4. Edukacja i duchowość ekologiczna
 5. Ekologia ludzka - pastoralno-teologiczne aspekty (do 2017)
 6. Młodzież nadzieją Kościoła - Kościół nadzieją młodzieży? (2015-2016)
 7. Przyroda i architektura w terapii osób psychicznie chorych - teologiczno-pastoralne aspekty (2015)
 8. Starość - nadzieja czy szansa (2014)
 9. Turystyka religijna i pielgrzymowanie - aspekty pastoralne (projekt międzynarodowy od 2013)

 1. Wspólne Tatry. Teologiczne aspekty ochrony środowiska. Temat realizowany wraz z Greckokatolickim Fakultetem Teologicznym Uniwersytetu w Preszowie (2013)
 2. Chrześcijańska odpowiedzialność za środowisko naturalne i kulturalne (2012)