Projekty badawcze

  1. Ekologia ludzka - pastoralno-teologiczne aspekty (do 2017)
  2. Młodzież nadzieją Kościoła - Kościół nadzieją młodzieży? (2015-2016)
  3. Przyroda i architektura w terapii osób psychicznie chorych - teologiczno-pastoralne aspekty (2015)
  4. Starość - nadzieja czy szansa (2014)
  5. Turystyka religijna i pielgrzymowanie - aspekty pastoralne (projekt międzynarodowy od 2013)

  1. Wspólne Tatry. Teologiczne aspekty ochrony środowiska. Temat realizowany wraz z Greckokatolickim Fakultetem Teologicznym Uniwersytetu w Preszowie (2013)
  2. Chrześcijańska odpowiedzialność za środowisko naturalne i kulturalne (2012)