Materiały dla studentów

ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

Inne materiały

601 Pielgrzymowanie

Definicja pielgrzymowania, sanktuarium i turystyki religijnej – wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

602 Etyka czasu wolnego

Etyczne problemy związane z czasem wolnym – wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Formatowanie pracy

Wzór formatowania pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej, licencjatu kanonicznego, doktorskiej)

Minimum programowe – teologia praktyczna

Minimum programowe z zakresu teologii praktycznej. Dla doktorantów uzupełniających studia z teologii.