Doktoraty

Prace doktorskie obronione

 1. Mariusz Janas, Apostolstwo mężczyzny w życiu rodzinnym, Kraków 2022.
 2. Ks. Paweł Kempiński, Duszpasterska działalność diecezji sosnowieckiej w latach 1992-2007, Kraków 2022.
 3. Ks. Józef Gut, Planowanie w duszpasterstwie parafialnym, Kraków 2020.
 4. Ks. Grzegorz Wąchol, Wsparcie duszpasterskie osób uzależnionych od alkoholu w procesie leczenia (2019, promotor ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII)
 5. Agnieszka Katarzyńska, Poradnia życia rodzinnego w procesie przygotowania do małżeństwa. Praktyka duszpasterska i recepcja spotkań z doradcą zycia rodzinnego (2019)
 6. Ks. Michał Mraczek, Wyższe seminarium duchowne jako miejsce duszpasterstwa formacyjnego w świetle Pastores dabo vobis (2018)
 7. Ks. Damian Płatek, sercanin, Model sercańskiego duszpasterstwa młodzieży w nurcie ewangelizacyjnej funkcji Kościoła (2017)
 8. Elżbieta Zastawnik, Apostolski wymiar choroby i cierpienia w życiu oraz nauczaniu Jana Pawła II, (2012)
 9. Danuta Lenik, Oddziaływanie ewangelizacyjne osób cierpiących w świetle czasopisma "Apostolstwo chorych", (2012)
 10. Anna Szkudlarek, Motywacje uczestnictwa w turystyce religijnej w świetle badań osób wyjeżdżających do Sydney na XXIII Światowe Dni Młodzieży, (2011) - Praca przygotowana i obroniona w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie pod kierunkiem ks. M. Ostrowskiego
 11. ks. Norbert Kokott, Rola Ruchu Odnowy w Duchu Świętym w dynamizowaniu misji Kościoła, (2011)
 12. ks. Peter Tirpák, Duszpasterska odpowiedź Kościoła na współczesny kryzys małżeństwa. Studium pastoralne w kontekście Kościoła na Słowacji, (2008)
 13. ks. Stefan Pačak, Duszpasterska posługa błogosławionego Petra Gojdiča preszowskiego biskupa greckokatolickiego, (2008)
 14. Arletta Bolesta, Obowiązki rodziców wobec potomstwa w zakresie nauczycielskiej i uświęcającej misji Kościoła, (2008)
 15. Paweł Chmura, Dynamika przemian religijności współczesnej młodzieży polskiej jako wyzwanie duszpasterskie. Studium pastoralne na przykładzie, (2007)
 16. ks. Jan Klimek, Wizja apostolatu w twórczości pisarskiej i aktywności religijnej błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, (2006)
 17. Andrej Chalachan, Sekty i nowe ruchy religijne jako problem duszpasterski na Słowacji, (2005)

Prace doktorskie realizowane

 

 1. Parafialne duszpasterstwo chorych w zmieniających się współczesnych sytuacjach. Studium pastoralne.
 2. Pielgrzym czy turysta? Próba oceny motywacji pielgrzymów oraz jakości ruchu pielgrzymkowego do Ziemi Świętej.
 3. Formacja małżeństw w programie Szkół Nowej Ewangelizacji. Studium pastoralne.
 4. Przyczyny odchodzenia młodych od Kościoła i poszukiwanie środków zaradczych. Studium pastoralne.