Doktoraty

Prace doktorskie obronione

 1. Agnieszka Katarzyńska, Poradnia życia rodzinnego w procesie przygotowania do małżeństwa. Praktyka duszpasterska i recepcja spotkań z doradcą zycia rodzinnego (2019)
 2. Ks. Michał Mraczek, Wyższe seminarium duchowne jako miejsce duszpasterstwa formacyjnego w świetle Pastores dabo vobis (2018)
 3. Ks. Damian Płatek, sercanin, Model sercańskiego duszpasterstwa młodzieży w nurcie ewangelizacyjnej funkcji Kościoła (2017)
 4. Elżbieta Zastawnik, Apostolski wymiar choroby i cierpienia w życiu oraz nauczaniu Jana Pawła II, (2012)
 5. Danuta Lenik, Oddziaływanie ewangelizacyjne osób cierpiących w świetle czasopisma "Apostolstwo chorych", (2012)
 6. Anna Szkudlarek, Motywacje uczestnictwa w turystyce religijnej w świetle badań osób wyjeżdżających do Sydney na XXIII Światowe Dni Młodzieży, (2011) - Praca przygotowana i obroniona w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie pod kierunkiem ks. M. Ostrowskiego
 7. ks. Norbert Kokott, Rola Ruchu Odnowy w Duchu Świętym w dynamizowaniu misji Kościoła, (2011)
 8. ks. Peter Tirpák, Duszpasterska odpowiedź Kościoła na współczesny kryzys małżeństwa. Studium pastoralne w kontekście Kościoła na Słowacji, (2008)
 9. ks. Stefan Pačak, Duszpasterska posługa błogosławionego Petra Gojdiča preszowskiego biskupa greckokatolickiego, (2008)
 10. Arletta Bolesta, Obowiązki rodziców wobec potomstwa w zakresie nauczycielskiej i uświęcającej misji Kościoła, (2008)
 11. Paweł Chmura, Dynamika przemian religijności współczesnej młodzieży polskiej jako wyzwanie duszpasterskie. Studium pastoralne na przykładzie, (2007)
 12. ks. Jan Klimek, Wizja apostolatu w twórczości pisarskiej i aktywności religijnej błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, (2006)
 13. Andrej Chalachan, Sekty i nowe ruchy religijne jako problem duszpasterski na Słowacji, (2005)

Prace doktorskie realizowane

 1. Pielgrzymowanie do sanktuarium Maryjnego na Górce w Szczyrku. Aspekt historyczno-duszpasterski
 2. Duszpasterstwo w kaplicach przyautostradowych na terenie Niemiec
 3. Planowanie w duszpasterstwie parafialnym
 4. Duszpasterstwo św. arcybiskupa Józefa Bilczewskiego w kontekście problemów historyczno-społecznych
 5. Poradnia życia rodzinnego w procesie przygotowania do małżeństwa
 6. Parafialne duszpasterstwo chorych w zmieniających się współczesnych sytuacjach. Studium pastoralne.
 7. Pielgrzym czy turysta? Próba oceny motywacji pielgrzymów oraz jakości ruchu pielgrzymkowego do Ziemi Świętej.
 8. Formacja małżeństw w programie Szkół Nowej Ewangelizacji. Studium pastoralne.
 9. Przyczyny odchodzenia młodych od Kościoła i poszukiwanie środków zaradczych. Studium pastoralne.