Licencjaty teologiczne
 1. Soteriologiczny i eschatologiczny wymiar działania Ducha Świętego w Kościele w świetle encykliki ‘Dominum et vificantem’ oraz katechez środowych o Duchu Świętym Jana Pawła II
 2. Pielgrzymka Zaufania przez Ziemię. Budowanie zaufania i solidarności przez Wspólnotę z Taizé
 3. Duszpasterstwo wobec osób cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne na przykładzie Szpitala Specjalistycznego im. dra Józefa Babińskiego w Krakowie. Aspekty pastoralne
 4. Geneza i apostolstwo wspólnot przymierza Miecz Ducha
 5. Karate - Do Kyokushin. Próba oceny i zastosowania w chrześcijańskim wychowaniu
 6. Duszpasterstwo ludności polskojęzycznej w Niemczech w latach 1983-2006 na przykładzie wybranych ośrodków w północnych Landach

 1. Duszpasterska działalność Kardynała Józefa Korca w okresie komunizm
 2. Kardynała Karola Wojtyły koncepcja duszpasterstwa młodzieży
 3. Przygotowanie do przyjęcia sakramentu chrztu dzieci w Kościele Greckokatolickim na Słowacji
 4. Przygotowanie do sakramentów inicjacji w Kościele Greckokatolickim na Słowacji
 5. Duszpasterskie przygotowanie do sakramentu pojednania w Greckokatolickim Kościele na Słowacji