Magisteria

 1. Recepcja ewangelicznej rewizji życia wśród uczestników ruchu Światło – Życie, Kraków 2019.
 2. Zaburzenia seksualne jako wyzwanie duszpasterskie dla Kościoła w Polsce” (promotor pomocniczy o. dr Grzegorz Zakrzewski OSPPE), Kraków 2020
 3. Duszpasterska działalność pielgrzymkowego ośrodka w Medjugorie w Bośni - Hercegowinie. Kraków 2019.
 4. Pielgrzymka kolejarzy na Jasną Górę. Aspekty pastoralne.
 5. Parafia jako miejsce urzeczywistniania się wspólnoty Kościoła. Studium pastoralne na przykładzie parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bodzanowie. Kraków 2019.
 6. Inicjatywy duszpasterskie związane ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie na przykładdzie diecezji tarnowskiej. Kraków 2018.
 7. Wychowawcza rola pielgrzymowania w czasie Wielkiego Tygodnia do Ziemi Świętej, Kraków 2017.
 8. Praca zespołu wsparcia duchowego przy kapelanii szpitala specjalistycznego im. Dr Józefa Babińskiego w Krakowie, Kraków 2015.
 9. Apostolat pedagogiczny błogosławionego Edmunda Bojanowskiego jako narzędzie ewangelizacji współczesnej rodziny, Kraków 2015.
 10. Religijna rola przydrożnych kapliczek i krzyży na przykładzie parafii Niegowić, Kraków 2015.
 11. Pielgrzymka Zaufania przez Ziemię. Budowanie zaufania i solidarności przez Wspólnotę z Taizé, Kraków 2014.
 12. Ruch pielgrzymkowy do sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie – Mogile, Kraków 2014.
 13. Idea miłosierdzia Bożego na przykładzie wybranych tekstów Jana Pawła II. Aspekt pastoralny, Kraków 2014.
 14. Duszpasterstwo wobec osób cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne na przykładzie szpitala specjalistycznego im. dra Józefa Babińskiego w Krakowie (aspekty pastoralne), Kraków 2013.
 15. Karate - Do Kyokushin. Próba oceny i zastosowania w chrześcijańskim wychowaniu, Kraków 2013.
 16. Posługa sióstr służebniczek dębickich na terenie szpitala im. dra Józefa Babińskiego (Aspekt historyczno-pastoralny), Kraków 2012.
 17. Wychowawcza rola turystyki na podstawie orędzi papieskich na Światowy Dzień Turystyki, Kraków 2010.
 18. Osoba migrująca w świetle wybranych dokumentów Kościoła, Kraków 2010.
 19. Troska o środowisko naturalne w koncepcji wychowawczej błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, Kraków 2010.
 20. Udział chrześcijan w życiu politycznym na podstawie nauczania Jana Pawła II, Bielsko-Biała 2008.
 21. Przekazywanie słowa Bożego w duszpasterstwie niesłyszących, Częstochowa 2006.
 22. Geneza i apostolstwo wspólnot przymierza Miecz Ducha, Bielsko-Biała 2006.
 23. Wierność małżeńska w świetle nauczania Jana Pawła II, Bielsko-Biała 2006.
 24. Niedziela dniem człowieka w świetle Listu Apostolskiego Dies Domini Jana Pawła II, Kraków 2006.
 25. Katechumenat w formacji Ruchu Światło-Życie, Bielsko-Biała 2005.
 26. Oratorium salezjańskie środowiskiem przeżywania radości, Kraków 2004.
 27. Nowa ewangelizacja w orędziach Papieża Jana Pawła II na Światowe Dni Młodzieży, Kraków 2003.
 28. Krucjata Wyzwolenia Człowieka w służbie moralnej odnowy, Kraków 2003.
 29. Duszpasterstwo pracowników poczty, Bielsko-Biała 2003.
 30. Apostolstwo świeckich w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2003.
 31. Apostolstwo wśród młodzieży uzależnionej na przykładzie Ośrodka Nadzieja w Komorowicach, Bielsko-Biała 2003.
 32. Kościoły i wyznania religijne w dekanacie skoczowskim w dwudziestoleciu międzywojennym, Bielsko-Biała 2002.
 33. Komunikacja międzyludzka w chrześcijańskiej rodzinie, Bielsko-Biała 2002.
 34. Młodzież w odnowie Kościoła na przykładzie parafii Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2002.
 35. Apostolstwo świeckich w parafii św. Klemensa w Ustroniu, Bielsko-Biała 2002.
 36. System ewangelizacyjnych komórek parafialnych jako realizacja wspólnoty - wspólnot, Kraków 2002.
 37. Wpływ relacji międzyludzkich na chrześcijańskie wychowanie w rodzinie, Kraków 2001.
 38. Problematyka czasu wolnego w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2001.
 39. Duszpasterstwo ludzi pracy w parafii św. Maksymiliana w Krakowie - Mistrzejowicach (1982-1989), Kraków 2001.
 40. Socjologia katolicyzmu a socjologie empiryczne różnych orientacji, Kraków 2001.

 1. Specyfika kierownictwa duszpasterskiego związków niesakramentalnych, Kraków 2001.
 2. Proekologiczne wychowanie w oparciu o liturgię błogosławieństw, Kraków 2000.
 3. Proces formacji i metody pracy wybranych szkół ewangelizacji, Kraków 2000.
 4. Realizacja parafii jako wspólnoty - wspólnot w myśli ks. Franciszka Blachnickiego, Kraków 2000.
 5. Benedyktyni w misji ewangelizacyjnej Europy na kanwie wypowiedzi Papieża Jana Pawła II, Kraków 2000.
 6. Sport w chrześcijańskim wychowaniu na przykładzie parafialnych klubów sportowych, Bielsko-Biała 2000.
 7. Kult pielgrzymkowy św. Jana Sarkandra w Kościele ze szczególnym uwzględnieniem diecezji bielsko-żywieckiej, Bielsko-Biała 2000.
 8. Wpływ mass-mediów na postawę młodzieży na przykładzie wybranych czasopism młodzieżowych, Kraków 2000.
 9. Pojecie diakonii i jej realizacja w Ruchu Światło-Życie, Kraków 2000.
 10. Apostolstwo rodzin odpowiedzią na problem sekt, Kraków 2000.
 11. Działalność apostolska Arcybractwa Paskowego Najświętszej Maryi Panny Pocieszenia przy kościele św. Katarzyny w Krakowie, Kraków 1999.
 12. Czas wolny w chrześcijańskiej rodzinie, Kraków 1999.
 13. System prewencyjny Świętego Jana Bosko na przykładzie wybranych salezjańskich duszpasterstw młodzieżowych, Kraków 1998.
 14. Środki społecznego przekazu w służbie Kościoła. Na podstawie listów papieskich wydawanych z okazji Światowych Dni Środków Społecznego Przekazu, Częstochowa 1998.
 15. Obecność darów Ducha Świętego w Kościele na przykładzie współczesnych ruchów odnowy religijnej, Kraków 1998.
 16. Wczasorekolekcje w duszpasterskiej posłudze chorym, Kraków 1997.
 17. Rozwój kultu Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej i jego znaczenie dla duszpasterstwa, Kraków 1997.
 18. Sacrosong i jego wartości duszpasterskie, Kraków 1996.
 19. Duszpasterskie przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, Kraków 1996.
 20. Duszpasterstwo w sanktuariach maryjnych na przykładzie Kalwarii Zebrzydowskiej, Kraków 1996.
 21. Maryja wychowawczyni duchowej odnowy narodu w nauczaniu Jana Pawła II na Jasnej Górze, Kraków 1995.
 22. Wychowanie do trzeźwości w Ruchu Światło-Życie, Kraków 1995.
 23. Elementy wychowania proekologicznego w Ruchu Światło-Życie, Kraków 1995.
 24. Rola kapelana harcerskiego na przykładzie działalności księdza Mariana Luzara, Kraków 1994.
 25. Duszpasterstwo kapelana szpitalnego na przykładzie wybranych szpitali z terenu Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1994.
 26. Odnowa społeczno-narodowa w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego podczas Wielkiej Nowenny przed Tysiącleciem Chrztu Polski (1957-1966), Kraków 1994.
 27. Metodyka wychowania w rodzinie na podstawie Adhortacji Jana Pawła II Familiaris consortio, Kraków 1994.
 28. Kształtowanie sumień młodego pokolenia w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II podczas czterech pielgrzymek do Ojczyzny, Kraków 1994.
 29. Nauka Encykliki Humanae vitae na temat przekazywania życia i kontrowersje wokół jej recepcji za czasów pontyfikatu Pawła VI (1968-1978), Kraków 1994.
 30. Założenia wychowawcze szkoły SS. Prezentek i ich aktualna realizacja w liceum dla dziewcząt w Krakowie, Kraków 1994.
 31. Wychowanie nowego człowieka w Ruchu Światło-Życie, Kraków 1994.
 32. Duszpasterstwo ludzi pracy według dokumentów synodu archidiecezji krakowskiej 1972-1979, Kraków 1993.
 33. Powołanie młodzieży i jego rozwój w nauczaniu Jana Pawła II w latach 1985-1992, Kraków 1993.