Apostolstwo świeckich

Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

001 Apostolstwo świeckich (turystyka religijna) 2020/2021

Kierunek turystyka religijna – rok akad. 2020/2021 – rocznik III – Apostolstwo świeckich – Lektury i wykaz tematów zajęć

001a Tezy do kolokwium

Apostolstwo świeckich. Tezy do kolokwium 24.11.2020

029 Pojęcie ewangelizacji i nowej ewangelizacji

Kierunek turystyka religijna – Pojęcie ewangelizacji i nowej ewangelizacji – teksty, schemat

035 Pojęcie duszpasterstwa

Kierunek turystyka religijna – Pojęcie duszpasterstwa – konspekt wykładu

100 Pojęcie apostolstwa – Apostolstwo świeckich

Kierunek turystyka religijna rocznik III – Pojęcie apostolstwa, apostolstwo świeckich

101 Cele i zadania apostolstwa świeckich

Kierunek turystyka religijna – Cele, zadania, dziedziny, formy apostolstwa świeckich. Apostolstwo na polu kulturty

109 Formacja apostolska

Kierunek turystyka religijna – Formacja apostolska – konspekt wykładu

127a Wskazania dla duszpasterstwa pielgrzymów

Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek – Wskazania dla duszpasterstwa pielgrzymów (projekt)

206a Wskazania dla duszpasterstwa turystów

Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek – Wskazania dla duszpasterstwa turystów (13.06.2019)

317 Formacja osób zaangażowanych w duszpasterstwie pielgrzymkowym

Kierunek turystyka religijna – Formacja osób zaangażowanych w duszpasterstwie pielgrzymkowym – wykład

324 Apostolstwo świeckich na polu turystyki

Kierunek turystyka religijna – Apostolstwo świeckich na polu turystyki, zrzeszenia katolików, duszpasterstwo wśród pracowników turystyki – wykład

325 Wybrane formy duszpasterstwa turystycznego

Kierunek turystyka religijna -Wybrane formy duszpasterstwa / apostolstwa turystycznego: Wczasy z Bogiem i wakacyjne rekolekcje, Przewodnictwo, Przydrożne kaplice, Węzły komunikacyjne, Uzdrowiska

326 Środki realizacji duszpasterstwa turystycznego

Kierunek turystyka religijna -Środki realizacji duszpasterstwa / apostolstwa turystycznego – wykład

501 Założenia duszpasterstwa osób w drodze

Kierunek turystyka religijna – Założenia duszpasterstwa osób w drodze – wykład