Teologia pastoralna

Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

001 Teologia pastoralna – rocznik 6 – diakoni – 2021/2022

Teologia pastoralna rocznik 6 DIAKONI – rok akademicki 2021/2022 – semestr zimowy – Wykaz lektur i tematów wykładów

001a Teologia pastoralna – rocznik 6 – diakoni – 2021/2022 – tezy do egzaminu

Teologia pastoralna rocznik 6 DIAKONI – rok akademicki 2021/2022 – semestr zimowy – Tezy do egzaminu

002 Teologia pastoralna – tok indywidualny

Wykaz tematów do przestudiowania dla studentów toku indywidualnego studiów magisterskich z zakresu teologii pastoralnej

002 Teologia pastoralna (systematyczna) 2021

Teologia pastoralna (systematyczna) – wykaz lektur i tematów zajęć

003a Teologia pastoralna świeccy – rocznik 5 – 2014/2015 – semestr I

Teologia pastoralna szczegółowa – studia dla świeckich, rocznik 5, rok 2014/2015, semestr zimowy, wykaz lektur i tematów

003b Teologia pastoralna – świeccy – rocznik 4 – 2013/2014

Teologia pastoralna ogólna – studium dla świeckich rocznik 4, rok 2013-2014 – Wymagania, lektury, wykaz tematów

005 Instrukcja „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej”

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Instrukcja „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej” w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła, 29 czerwca 2020 r.

021 Definicja teologii pastoralnej

Definicja i metody teologii pastoralnej (materiał dla grupy teologia systematyczna)

021 Definicja teologii pastoralnej

Definicja teologii pastoralnej, różne koncepcje, cel, zasada formalna teologii pastoralnej – cytaty, konspekt wykładu

022 Metoda teologii pastoralnej

Metoda teologii pastoralnej – konspekt, schematy, wypisy

023 Wspólnotowy wymiar Kościoła

Kościół wspólnotą – cytaty i schematy

024 Kościół wspólnotą i instytucją

Kościół wspólnotą i instytucją – cytaty i schematy

024 Kosciół wspolnotą i instytucją

Kościół wspólnotą i instytucją – schematy

025 Bosko ludzki charakter Kościoła

Bosko ludzki charakter Kościoła. Kościół święty złożony z grzeszników – schematy i cytaty

026 Diwinizacyjna i humanizacyjna misja Kościoła

Diwinizacyjna i humanizacyjna misja Kościoła – cytaty

026 Diwinizacyjna i humanizacyjna misja Kościoła

Diwinizacyjna i humanizacyjna misja Kościoła – cytaty

027 Funkcje urzeczywistniana Kościoła

Funkcje podstawowe Kościoła – schematy

028 Charyzmaty i posługi hierarchiczne w Kościele

Charyzmaty i posługi hierarchiczne w Kościele – schematy i wypisy

028 Posługi hierarchiczne i charyzmaty w Kościele

Posługi hierarchiczne i charyzmaty w Kościele – cytaty i schematy

029 Ewangelizacja – nowa ewangelizacja

Ewangelizacja i nowa ewangelizacja – cytaty i schematy