Turystyka religijna i pielgrzymowanie

Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

001 Turystyka religijna i pielgrzymowanie (kierunek turystyka religijna) 2018-19

Kierunek turystyka religijna, rok akad. 2018/2019 Turystyka religijna i pielgrzymowanie – wykaz lektur i tematów wykładów

001a Szlaki religijne i kulturowe

Kierunek turystyka religijna – Przedmiot Szlaki religijne i kulturowe – Rocznik II – Program zajęć w semestrze letnim 2020.

001a Szlaki religijne i kulturowe – ćwiczenie 1

Kierunek turystyka religijna – rok akad. 2019-2020 – semestr letni. Przedmiot szlaki religijne i kulturowe – ćwiczenie 1: Szlak św. Jana Pawła II

001a Szlaki religijne i kulturowe – ćwiczenie 2

Kierunek turystyka religijna – rok akad. 2019-2020 – semestr letni. Przedmiot szlaki religijne i kulturowe – ćwiczenie 1: Szlak Architektury Drewnianej

001a Turystyka religijna i pielgrzymowanie – tezy do kolokwium

Kierunek turystyka religijna, rok akad. 2018/2019 Turystyka religijna i pielgrzymowanie – tezy do kolokwium zaliczeniowego

008 Turystyka religijna i pielgrzymowanie podyplomowe

Studia podyplomowe 2011-2012 – Turystyka religina i pielgrzymowanie – Program, lektury, tematy do zaliczenia

010 Warsztaty turystyka religijna 14.11.2015

Warsztaty dla krakowskiej branży turystycznej z zakresu turystyki religijnej – Wykład ks. M. Ostrowskiego – definicja pielgrzymki, sanktuarium, turystyka religijna, struktury duszpasterstwa

300 Kościelne dokumenty o pielgrzymowaniu

Kościelne dokumenty o pielgrzymowaniu, turystyce i migrantach – prezentacja Power Point

300b Wskazania dla duszpasterstwa turystycznego

Papieska rada ds. migracji i podróżnych – Wskazania dla duszpasterstwa turystycznego (2001)

301 Definicja pielgrzymki i sanktuarium

Definicja pielgrzymki i sanktuarium / miejsca świętego – artykuł

302 Jurydyczne aspekty pielgrzymowania

Prawne wymagania wobec pielgrzymki, prawna definicja sanktuarium

303 Historia pielgrzymowania

Historia pielgrzymowania, najważniejsze fakty: Stary Testament, Nowy Testament, Kościół – artykuł

304 Pielgrzymowanie elementem ludzkiej kultury

Pielgrzymowanie elementem ludzkiej kultury, wpływ ruchu pielgrzymkowego na kulturę – artykuł

305 Typologia pielgrzymek

Typologia pielgrzymek – rodzaje pielgrzymek, podziały ze względu na cele, skład osobowy itd. – artykuł

306 Pielgrzymka a turystyka religijna

Relacje między pielgrzymowaniem a turystyką – turystyka religijna – artykuł

307 Świeckie pielgrzymki

Formy pokrewne pielgrzymowaniu w świeckim życiu

308 Nabożeństwo w drodze

Pielgrzymka nabożeństwem odbywającym się w drodze, modlitwa stopami

309 Przestrzeń pielgrzymowania

Przestrzeń pielgrzymowania jako teologiczna kategoria

310 Specyfika modlitwy pielgrzyma

Specyfika modlitwy pielgrzyma: uwielbienie, dziękczynienie, prośba, przebłaganie. Drogi poszukiwania Boga: w sobie, w bliźnim, w naturze i tworach kultury

311 Nabożeństwa pokrewne pielgrzymce

Procesja, Droga Krzyżowa, Droga Matki, peregrynacje wizerunków i relikwii, droga do kościoła