Rozprawy doktorskie

ModelSerc

Model sercańskiego duszpasterstwa młodzieży w nurcie ewangelizacyjnej funkcji Kościoła

Redakcja:
ks. Damian Płatek

Informacje o wydaniu:
Kraków 2017
ApostJPII

Apostolski wymiar choroby i cierpienia w życiu oraz nauczaniu Jana Pawła II

Redakcja:
Elżbieta Zastawnik

Informacje o wydaniu:
Kraków 2012

Rola Odnowy w Duchu Świętym w dynamizowaniu misji Kościoła

Redakcja:
ks. Norbert Kokott

Informacje o wydaniu:
Kraków 2011
dynamikarel

Dynamika religijności współczesnej młodzieży polskiej jako wyzwanie duszpasterskie

Redakcja:
Paweł Jan Chmura

Informacje o wydaniu:
Kraków 2008
kryzmalsk

Duszpasterska odpowiedź Kościoła na współczesny kryzys małżeństwa

Studium pastoralne w kontekście Kościoła na Słowacji

Redakcja:
Ks. Peter Tirpák

Informacje o wydaniu:
Kraków 2008
blgojdic

Pastorálna sluzba blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča OSBM, prešovského biskupa

Duszpasterska posługa błogosławionego Pavla Petra Gojdiča OSBM, biskupa preszowskiego

Redakcja:
Ks. Štefan Pacák

Informacje o wydaniu:
Kraków 2008