Rozprawy doktorskie

Gut-dr

Planowanie w duszpasterstwie parafialnym

Autor:
ks. Józef Gut

Informacje o wydaniu:
Kraków 2021, Wydawnictwo Scriptum

 

 

Wsparcie

Wsparcie duszpasterskie osób uzależnionych od alkoholu w procesie leczenia

Autor:
ks. Grzegorz Wąchol

Informacje o wydaniu:
Kraków 2020, Wydawnictwo Naukowe UPJPII

 

 

Poradnia

Poradnia życia rodzinnego w procesie przygotowania do małżeństwa

Praktyka duszpasterska i recepcja spotkań z doradcą życia rodzinnego

Autorka:
Agnieszka Katarzyńska

Informacje o wydaniu:
Kraków 2019 Wydawnictwo Naukowe UPJPII

 

 

Seminarium duchowne jako miejsce duszpasterstwa formacyjnego w świetle "Pastores dabo vobis"

Autor:
ks. Michał Mraczek

Informacje o wydaniu:
Kraków 2019 Biblioteka cyfrowa UPJPII

http://bc.upjp2.edu.pl/dlibra/aresults?action=SearchAction&QI=ED3C3CBF98C0AAE12ADC649F42D5F2FC-1

 

ModelSerc

Model sercańskiego duszpasterstwa młodzieży w nurcie ewangelizacyjnej funkcji Kościoła

Autor:
ks. Damian Płatek

Informacje o wydaniu:
Kraków 2017

Zastawnik-dr

Apostolski wymiar choroby i cierpienia w życiu oraz nauczaniu Jana Pawła II

Autor: 

Elżbieta Zastawnik

Informacje o wydaniu:
Kraków 2012 Wyd. "Czuwajmy"

Misja ewangelizacyjna osób cierpiących

Autorka: Danuta Lenik Informacje o wydaniu: Kraków 2013

Autorka:
Danuta Lenik

Informacje o wydaniu:
Kraków 2013

Rola Odnowy w Duchu Świętym w dynamizowaniu misji Kościoła

Autor:
ks. Norbert Kokott

Informacje o wydaniu:
Kraków 2011
dynamikarel

Dynamika religijności współczesnej młodzieży polskiej jako wyzwanie duszpasterskie

Autor:
Paweł Jan Chmura

Informacje o wydaniu:
Kraków 2008

kryzmalsk

Duszpasterska odpowiedź Kościoła na współczesny kryzys małżeństwa

Studium pastoralne w kontekście Kościoła na Słowacji

Autor:
Ks. Peter Tirpák

Informacje o wydaniu:
Kraków 2008

blgojdic

Pastorálna sluzba blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča OSBM, prešovského biskupa

Duszpasterska posługa błogosławionego Pavla Petra Gojdiča OSBM, biskupa preszowskiego

Autor:
Ks. Štefan Pacák

Informacje o wydaniu:
Kraków 2008