Monografy - doktoranci

Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

502 Aspekt podmiotowy duszpasterstwa „osób w drodze” (turystycznego)

Studia licencjacko-doktoranckie – wykład monograficzny – rok akademicki 2019-20 – Aspekt podmiotowy duszpasterstwa osób w drodze

503 Zadania duszpasterstwa zwyczajnego w aspekcie turystyki

Studia licencjacko-doktoranckie – wykład monograficzny – rok akademicki 2019-20 – Zadania duszpasterstwa zwyczajnego w aspekcie turystyki

504 Duszpasterstwo w miejscach przyjmujących turystów (specjalistyczne)

Studia licencjacko-doktoranckie – wykład monograficzny – rok akademicki 2019-20 – Duszpasterstwo w miejscach przyjmujących turystów

Metodologia teologii praktycznej

Metodologia teologii praktycznej