Kultura czasu wolnego

Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

001 Kultura czasu wolnego (turystyka religijna) 2019

Kierunek turystyka religijna (licencjat zawodowy 1 rok, semestr letni 2018-2019) – Kultura czasu wolnego – Wymagania, wykaz lektur, wykaz tematów zajęć, wykaz ćwiczeń

001a Kultura czasu wolnego 2019

Kierunek turystyka religijna (licencjat zawodowy 1 rok, semestr letni 2018-2019) – Kultura czasu wolnego – pytania do kolokwium zaliczeniowego 9 kwietnia 2019

201 Pojęcie, rodzaje, historia czasu wolnego

Pojęcie (definicja, zakres), rodzaje (rozrywka, hobby, zabawa, sport, turystyka, cz.w. nie chciany), czasu wolnego – materiał do wykładu na NOR i turystyce religijnej

201MON Definicja czasu wolnego rozwój pojęcia

Definicja czasu wolnego, rozwój pojęcia, rodzaje czasu wolnego (rozrywka, zabawa, hobby, turystyka, sport, czas nie chciany) czynniki sprzyjające rozwojowi – materiał do wykładu monograficznego Kultura wolnego czasu na kursie dla doktorantów

202 Funkcje czasu wolnego

Funkcje czasu wolnego materiał do wykładu Kultura czasu wolnego – Nauki o rodzinie, Turystyka religijna, monograf na kursie doktorantów

203 Teologia czasu wolnego

Teologia czasu wolnego – materiał do wykładu dla kierunku turystyka religijna (licencjat zawodowy) i Kierunku nauki o rodzinie (ISUM)

203MON Teologia czasu wolnego

Teologia czasu wolnego – materiał do wykładu monograficznego Kultura wolnego czasu na kursie dla doktorantów

204 Chrześcijańskie walory czasu wolnego

Chrześcijańskie walory czasu wolnego na przykładzie turystyki – artykuł

205 Etyczne problemy związane z czasem wolnym artykuł

Etyczne problemy związane z czasem wolnym /prawo i obowiązek, miara, rozumne podejście, wybrane zag. moralne/ – artykuł

205a Etyczne problemy zwiążane z czasem wolnym – prezentacja

Etyczne problemy związane z czasem wolnym – prezentacja PowerPoint

206 Święto, Świętowanie, wolny czas

Święto, świętowanie, wolny czas – artykuł

206a Zachowajcie niedzielę

Zachowajcie niedzielę, a niedziela zachowa waszą rodzinę. List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny, 30 grudnia 2012 r.

207 Czas wolny a ludzka praca

Czas wolny a ludzka praca – schematy, wypisy, artykuł

208 Wypoczynek i turystyka a środowisko naturalne

Wypoczynek / turystyka a środowisko naturalne – wykład

209 Przemysł wolnego czasu

Przemysł wolnego czasu – materiał do wykładu monograficznego Kultura wolnego czasu na kursie dla doktorantów

210 Kultura wolnego czasu

Kultura wolnego czasu – artykuł uzupełniający dla kierunku turystyka religijna

211 Neuroza wolnego czasu

Neuroza wolnego czasu – materiał do wykładu monograficznego Kultura wolnego czasu na kursie dla doktorantów