Etyka zawodowa

Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

001a Etyka zawodowa (turystyka religijna) – program

Kierunek turystyka religijna, rok akadem. 2019-2020, semestr letni, rocznik 2 – Etyka zawodowa – wymagania, wykaz lektur, tematów i ćwiczeń

001b Ćwiczenie domowe (1)

Turystyka przyjazna człowiekowi. Ćwiczenie do wykonania w domu w zamian za zajęcia wspólne – opis ćwiczenia – marzec 2020

001c Ćwiczenie domowe (2)

Prawo do turystyki. Wolność turystyki – Ćwiczenie do wykonania w domu w zamian za zajęcia wspólne – opis ćwiczenia – marzec 2020

001d Ćwiczenie domowe (3)

Dialog w turystyce – Ćwiczenie do wykonania w domu w zamian za zajęcia wspólne – opis ćwiczenia – kwiecień 2020

401 Walory turystyki

Kierunek turystyka religijna – Etyka zawodowa (w turystyce) – Walory turystyki – artykuł Jan Paweł II o wolnym czasie i turystyce

401a Wartości turystyki

Wyniki ćwiczenia 25.02.2020

402 Etyczne problemy związane z turystyką

Etyczne problemy związane z turystyką religijną (przemysł wolnego czasu/turystyczny, turystyka wobec innych krajów i kultur, neuroza wolnego czasu/turystyki, bezpieczeństwo podróżujących, turystyka a środowisko naturalne) – artykuł

403 Globalny kodeks etyki w turystyce

Globalny kodeks etyki w turystyce – tekst ogłoszony przez Światową Organizację Turystyki (WTO)

404 Kodeks etyki w turystyce – omówienie

Globalny kodeks etyki w turystyce – artykuł omawiający tekst kodeksu ogłoszonego przez WTO

405 Dziesięć przykazań przewodnika po obiektach sakralnych

Dziesięć przykazań przewodnika po obiektach sakralnych

405a Dekalog turysty górskiego

Dekalog turysty górskiego

406 Kodeksy turystyczne

Teksty kodeksów: Kodeks etyczny przewodnika PTTK, Kodeks turysty przyrodnika, Honorowy kodeks turysty górskiego

406a Bezpieczeństwo w turystyce, kodeksy turystyczne – ulotka

Ulotka GOPR: m.in. telefony alarmowe, wyposażenie turysty,  wyposażenie apteczki, zagrożenia w górach, pierwsza pomoc, kolory szlaków i stopnie trudności, KODEKS TURYSTYCZNY, KODEKS NARCIARSKI

407 Dialog religijny w turystyce

Dialog religijny w turystyce – artykuł (zwłaszcza paragraf: Szczególne sytuacje w odniesieniu do turystyki)

408 Turystyka przyjazna człowiekowi

Turystyka przyjazna człowiekowi – artykuł

409 Czas wolny zagrożenie czy szansa formacji wiary

Czas wolny zagrożenie czy szansa formacji wiary – artykuł – (lektura dodatkowa)